top of page
Zrzut ekranu 2022-05-11 134401.png

NASZA WIZJA

Ładnie powstało, by wydawać najlepsze i najpiękniejsze książki dla dzieci. Takie, które spełniają najwyższe standardy estetyczne, edukacyjne i… rozrywkowe! Wykorzystujemy sztukę wysoką do pokazania dzieciom prostych, codziennych zagadnień. Dzieła wielkich twórców wybieramy tak, by były dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka, objaśniamy je prostym, rytmicznym tekstem, ubieramy w przejrzyste kolory i formy. Wszystko to, by w przyjazny sposób wspierać rozwój mowy, myślenia abstrakcyjnego oraz potrzebę tworzenia.


Rodzajem sztuki, z którym dziecko obcuje najczęściej, jest literatura dziecięca, a wraz z nią ilustracja książkowa. Uważamy, że „Ilustracja książek dla dzieci – tak samo jak literatura dla dzieci – nie jest sztuką dorosłych, która się zniża do poziomu dzieci, lecz jest odrębnym, społecznie doniosłym rodzajem sztuki”.

Nasze książki to przykład sztuki dla dziecka tworzonej na najwyższym poziomie artystycznym. Książki te mogą z powodzeniem realizować cele wychowania przez sztukę, będąc doskonałym instrumentem uwrażliwiania na piękno i nośnikiem humanistycznych wartości.

Wydawnictwo Ładnie powstało, by przeciwstawić się masowej produkcji książek niedbale wydanych, o marnych tekstach i ilustracjach kopiujących telewizyjną estetykę.

Chcemy tworzyć ambitną ofertę dedykowaną najmłodszemu odbiorcy.

Zapraszamy!

bottom of page